Energieneutaal passiefhuis levert stroom

Het droogstoken van het huis kostte ongeveer 1000 kWh extra. In het eerste gebruikersjaar van het energieneutrale passiefhuis dat Villa Nova in Hertme (Twente) heeft gebouwd zijn de volgende gegevens bekend geworden. De zonnepanelen met een capaciteit van 8,25 kWp met een niet gunstige ligging t.o.v. het zuiden hebben gedurende de eerste 12 maanden 7559 kWh opgeleverd. Het energieverbruik van de all-electric woning (met o.m. lucht-warmtepomp voor ruimteverwarming en warm tapwater in combinatie met een zonnecollector) bedroeg in dezelfde periode 5940 kWh. Het overschot aan opgewekte stroom komt in het eerste jaar uit op 1619 kWh. Over 2 jaar gemeten is de opbrengst 7500 kWh en het eigen verbruik 5000 kWh.