Energieneutraal Passiefhuis in Zwolle gecertificeerd door Stichting Passiefbouwen

In mei 2013 is het passiefhuis dat Villa Nova Bouw heeft gerealiseerd in opdracht van de familie Tamminga gecertificeerd. Het keurmerk van de Stichting Passiefbouwen is aan de bewoners uitgereikt door de secretaris, de heer Nolles. Woningborg heeft de controles uitgevoerd van de PHPP berekening en de blower door test uitgevoerd. Met deze test wordt de woning op boven– en onderdruk gebracht. Vervolgens wordt gemeten hoeveel lucht er via gaten en kieren uit de woning verdwijnt.  Om te voldoen aan de richtlijnen van het Passief bouwen moet de woning extreem kierdicht zijn. Verder is er met een infrarood camera getest of zich in de constructie zogenaamde koudebruggen bevinden. Dit kan duiden op onzorgvuldige aanbrenging van isolatie. Nadat is vastgesteld dat de woning op alle onderdelen voldoet aan de eisen, kon het certificaat worden verstrekt.  Meer info vindt u op de website van de opdrachtgever: www.huistamminga.nl.